Εξόφληση Υδατοπρομήθειας

Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018, 13:25

Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης της υδατοπρομήθειας για την περίοδο Οκτώβρη-Δεκέμβρη 2017 είναι στις 28/02/2018. Μετά τη λήξη της προθεσμίας επιβάλλεται επιβάρυνση 10%.

Powered by Technomart