Καθυστερήσεις φορολογιών

Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018, 14:06

Τελευταία ημερομηνία πληρωμής των φορολογιών είναι στις 31/03/2018. Μετά τη λήξη της προθεσμίας το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει με δικαστικά μέτρα.

Powered by Technomart