• Home
  • Information
  • News & Announcements

News & Announcements

Monday, 23 March 2020, 10:42
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Απεσιάς σας ενημερώνει ότι τα γραφεία του συμβουλίου είναι κλειστά για το κοινό μέχρι νεοτέρας. Για εξυπηρέτησει παρακαλώ να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: γραφείο: 25542788 ή Λευτέρης Περικλή Πρόεδρος:99191929

Friday, 07 February 2020, 15:15
Έχουν σταλεί οι ειδοποιήσεις καθυστερημένων φορολογιών. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31/03/2020 στην Ελληνική Τράπεζα, μέσω της υπηρεσίας JCC και στα γραφεία του συμβουλίου Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Monday, 15 April 2019, 12:00
Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει εγγραφή στην υπηρεσία της JCC PAYMENT SYSTEMS και μπορεί να εισπράξει λογαριασμούς φορολογιών και υδατοπρομήθειας με κάρτα

Wednesday, 10 October 2018, 17:40
Η οικογένεια Ανδρέα Παμπακά σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργανώνουν την εθελοντική αιμοδοσία στις 20/10/2018.

Friday, 28 September 2018, 18:08
Η πληρωμή των φορολογιών για το έτος 2018 γίνεται στα γραφεία του συμβουλίου Δευτέρα,Τετάρτη,Παρασκευή μέχρι 31/12/2018 και στην Ελληνική Τράπεζα μέχρι τις 21/12/2018. Μετά την 31 Δεκεμβρίου επιβάλλεται επιβάρυνση 10%.    

Friday, 28 September 2018, 18:01
Τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς είναι κλειστά κάθε Τρίτη και Πέμπτη λόγω παροχής υπηρεσιών γραμματέα σε άλλη κοινότητα.

Wednesday, 16 May 2018, 18:02
Έχουν προχωρήσει και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή οι εργασίες από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για ανόρυξη γεωτρήσεων στο κρατικό δάσος Κακομάλη για ενίσχυση της υδατοπρομήθειας Απεσιάς.

Wednesday, 16 May 2018, 17:59
Μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου της διαμόρφωσης του πυρήνα της κοινότητας και την επίσημη οριοθέτηση των τεμαχίων από αδειούχο τοπογράφο μηχανικό, το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως θα προχωρήσει στην ετοιμασία των εγγράφων και προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Wednesday, 14 March 2018, 15:17
Τα Κοινοτικά Σύμβούλια Απεσιάς και Κορφής σας προσκαλούν στην συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν με την Αστυνομία Κύπρου για παρουσίαση και εφαρμογή του προγράμματος: "Παρατηρητής της Γειτονιάς" Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 στις 7:00μ.μ., στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς   Το πρόγραμμα αποτελεί μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος, η οποία μειώνει την εγκληματικότητα και αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας, σε Δήμους και Κοινότητες.   Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου   Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων Απεσιάς & Κορφής

Friday, 26 January 2018, 19:00
Την Πέμπτη 01/02/2018 στις 10:00 π.μ θα γίνει η τελική παραλαβή των Κοινοτικών Κτιρίων Απεσίας από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινιτικού Συμβουλίου Απεσιάς. Παρόν θα είναι ο Εργολάβος, ο Αρχιτέκτονας με την ομάδα Μελέτης και η Πολιτικός Μηχανικός του Επάρχου Λεμεσού.

Thursday, 11 January 2018, 18:03
Αγαπητοί συμπολίτες, Σε μια εποχή που ονομάζεται «ηλεκτρονική», αφουγκραζόμενοι τις σύγχρονες απαιτήσεις, προχωρήσαμε στην ανανέωση της ιστοσελίδας του Απαισιά από την εταιρεία Technomart Engineering & Project Consultants Ltd. Η νέα ιστοσελίδα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές διαδικτυακό «παράθυρο»,  ένα  σύγχρονο δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες, με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση  τους, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Η αξιοποίηση και η καινοτόμος χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, μπορεί να δράσει καταλυτικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης μας, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας των απα…

Thursday, 11 January 2018, 17:48
Πηγή από την Εφημερίδα Λεμεσός

Tuesday, 09 January 2018, 18:06
Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην παρουσίαση του «Κοινοτικού Πάρκου Απαισιάς» Να μη μεταδοθεί πριν τις 6 μ.μ.Είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό στην κατάθεση του θεμέλιου λίθου του Κοινοτικού Πάρκου Απαισιάς, ενός έργου που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Κυβέρνηση.Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι βασικός στόχος της Πολιτικής Συνοχής που υιοθέτησε η Ε.Ε. και της οποίας η υλοποίηση χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, είναι η μείωση των διαφορών ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών των Κρατών Μελών, μέσω της υποστήριξης της οικονομικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης των περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα. Οι κατηγο…