Ενημέρωση

Friday, 28 September 2018, 18:01

Τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς είναι κλειστά κάθε Τρίτη και Πέμπτη λόγω παροχής υπηρεσιών γραμματέα σε άλλη κοινότητα.