Εθελοντική Αιμοδοσία

Wednesday, 10 October 2018, 17:40

Η οικογένεια Ανδρέα Παμπακά σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργανώνουν την εθελοντική αιμοδοσία στις 20/10/2018.