ΕΙΠΡΑΞΗ

Monday, 15 April 2019, 12:00

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει εγγραφή στην υπηρεσία της JCC PAYMENT SYSTEMS και μπορεί να εισπράξει λογαριασμούς φορολογιών και υδατοπρομήθειας με κάρτα