Καθυστερήσεις Φορολογιών

Friday, 07 February 2020, 15:15

Έχουν σταλεί οι ειδοποιήσεις καθυστερημένων φορολογιών. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31/03/2020 στην Ελληνική Τράπεζα, μέσω της υπηρεσίας JCC και στα γραφεία του συμβουλίου Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.