• Αρχική
  • Η Κοινότητά μας
  • Έργα Υποδομής

Έργα Υποδομής

Έργα προς υλοποίηση

-Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα-Πολεοδομικό Έργο

-Δρόμος πρόσβασης και εισόδου στην κοινότητα

 

Έργα που υλοποιήθηκαν

-Νέα κτίρια κοινοτικού συμβουλίου και ιατρείο

-Πλατεία Αγ. Ζώνης και Πλατεία Αγ.Γεωργίου

 

 Υπογραφή της σύμβασης για το έργο -Ανάπλαση Παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Απεσιάς – Πλατεία Αγίας Ζώνης

 

Φωτογραφίες

Powered by Technomart