Ταρίφες Νερού

Δημόσια Γνωστοποίηση

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Απεσιάς στη συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε τη 1η Αυγούστου 2017 αποφάσισε να γίνει νέα αναθεώρηση στα τέλη κατανάλωσης νερού που θα ισχύουν από τη 4ην τριμηνία 2017(Ιούλιο-Σεπτέμβριο)

 

Πάγια επιβάρυνση €8.00 συν Φ.Π.Α ανά τριμηνία

 

(i)            Για κατοικίες και καφενεία (ανά τριμηνία):

Από 0-10 τόνους @ €0.60 τον τόνο

      11-20 τόνους @ €0.70 τον τόνο

      21-30 τόνους @ €0.80 τον τόνο

      31-40 τόνους @ €0.90 τον τόνο

      41-50 τόνους @ €1.80 τον τόνο

      51-60 τόνους @ €2.00 τον τόνο

      61-70 τόνους @ €3.00 τον τόνο

      71 τόνους και άνω @ €5.00 τον τόνο

 

Για πολύτεκνες οικογένειες

Από 40-80 τόνους @ €1.50 τον τόνο

             81 τόνους και άνω @ €5.00 τον τόνο

 

(ii)          Για αποθήκες, εργοστάσια και άλλους τόπους(ανά τριμηνία)

Από 0-10 τόνους @ €5.00 τον τόνο

      11-20 τόνους @ €10.00 τον τόνο

      21      τόνους και άνω @ €20.00 τον τόνο

 

(iii)         Για ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής (ανά τριμηνία)

€1.00 τον τόνο

 

Κάθε νέος καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει στο συμβούλιο ποσό €34 το οποίο θα κρατείτε σε πίστη του καταναλωτή ως εγγύηση πληρωμής του λογαριασμού του.

Powered by Technomart