• Αρχική
  • Η Κοινότητά μας
  • Τμήματα Κοινότητας

Τμήματα Κοινότητας

Γραμματεία

Η Γραμματεία αποτελεί τη ‘’ψυχή’’ του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η υπηρεσία αυτή ασχολείται με την εκτέλεση των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την τήρηση του αρχείου, την τηρήση των πρακτικών, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την καταγραφή του νερού.

Η Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς λειτουργούν Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από της 8:00π.μ-15:30μ.μ.

Υπεύθυνος Γραμματείας Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς: Ζωή Παντελή.

 

Υπηρεσία Σκυβάλων

Η περισυλλογή των σκυβάλων γίνεται δύο φορές την εβδομάδα Δευτέρα και Παρασκευή. Η υπηρεσία σκυβάλων μαζεύει μόνο τα οικιακά απόβλητα. Τα υπόλοιπα υλικά(κλαδέματα,οικιακές συσκεύες,έπιπλα, μπάζα,πλαστικά,κ.ά) πρέπει να μεταφέρονται στο πράσινο σημείο που βρίσκεται στη Κοινότητα Φασούλας.

Powered by Technomart