• Αρχική
  • Η Κοινότητά μας
  • Τμήματα Κοινότητας

Τμήματα Κοινότητας

Γραμματεία

Η Γραμματεία αποτελεί τη ‘’ψυχή’’ του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η υπηρεσία αυτή ασχολείται με την εκτέλεση των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την τήρηση του αρχείου, την τηρήση των πρακτικών, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την καταγραφή του νερού.

Η Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς λειτουργούν Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από της 8:00π.μ-15:30μ.μ.

Υπεύθυνος Γραμματείας Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς: Ζωή Παντελή.

 

Υπηρεσία Σκυβάλων

Η περισυλλογή των σκυβάλων γίνεται δύο φορές την εβδομάδα Δευτέρα και Παρασκευή. Τα άχρηστα αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν στο σκίπ που βρίσκεται τοποθετημένο στον περιφραγμένο χώρο δίπλα από το γραφείο του Κ.Σ.

Powered by Technomart