Ενστάσεις

Ενστάσεις για επιβολή φορολογίας μπορούν να γίνουν δεκαπέντε μέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησεις στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

Powered by Technomart