Ενοικιαστές

Οι ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν τα σπίτια τους θα πρέπει να υποβάλουν στο Κ.Σ τα ενοικιαστήρια έγγραφα και τα στοιχεία των ενοικιαστών τους. Από τη νέα χρονία θα επιβληθεί φόρος ενοικίου 1.5% σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Powered by Technomart