Τελική Παραλαβή Κοινοτικών Κτιριών Απεσίας

Την Πέμπτη 01/02/2018 στις 10:00 π.μ θα γίενι η τελική παραλαβή των Κοινοτικών Κτιρίων Απεσίας από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινιτικού Συμβουλίου Απεσιάς. Παρόν θα είναι ο Εργολάβος, ο Αρχιτέκτονας με την ομάδα Μελέτης και η Πολιτικός Μηχανικός του Επάρχου Λεμεσού.

Στοιχεία Εκδήλωσης

Κατηγορία: Εκδηλώσεις
Ημερομηνία: 01/02/2018, 10:00
Τοποθεσία: Κοινoτικό Συμβούλιο Απεσιάς
Powered by Technomart