• Αρχική
  • Επισκέπτες
  • Φωτογραφίες
  • Υπογραφή της σύμβασης για το έργο -Ανάπλαση Παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Απεσιάς

Υπογραφή της σύμβασης για το έργο -Ανάπλαση Παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Απεσιάς

Στοιχεία Άλμπουμ

Ημερομηνία: 12/01/2018

Περιγραφή

Υπογραφή της σύμβασης για το έργο -Ανάπλαση Παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Απεσιάς – Πλατεία Αγίας Ζώνης

Powered by Technomart