• Αρχική
  • Επισκέπτες
  • Τουριστικός Οδηγός

Τουριστικός Οδηγός

Ψυχαγωγία

πίσω στις κατηγορίες
Ψυχαγωγία
Αγ. Ζώνης
Υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Κυβέρνηση. Το Κοινοτικό Πάρκο Απαισιάς, μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2008 με κόστος που ανήλθε στις 400,000 λίρες περίπου και ποσοστό 50% χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Πάρκο έχει εμβαδόν 2.330 τ.μ. και σε αυτό περιλαμβάνονται τοίχοι αντιστήριξης, εσωτερικοί πλακόστρωτοι δρόμοι, κατασκευή και επένδυση τοίχων με πέτρα της περιοχής και μικρό αμφιθέατρο για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στην κοινότητα

Ψυχαγωγία

Χάρτης

Powered by Technomart