Τελική Παραλαβή Κοινοτικών Κτιριών Απεσίας

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018, 19:00

Την Πέμπτη 01/02/2018 στις 10:00 π.μ θα γίνει η τελική παραλαβή των Κοινοτικών Κτιρίων Απεσίας από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινιτικού Συμβουλίου Απεσιάς. Παρόν θα είναι ο Εργολάβος, ο Αρχιτέκτονας με την ομάδα Μελέτης και η Πολιτικός Μηχανικός του Επάρχου Λεμεσού.

Powered by Technomart