Παρατηρητής της γειτονιάς

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, 15:17

Τα Κοινοτικά Σύμβούλια Απεσιάς και Κορφής σας προσκαλούν στην συγκέντρωση που συνδιοργανώνουν
με την Αστυνομία Κύπρου για παρουσίαση και εφαρμογή του προγράμματος:

"Παρατηρητής της Γειτονιάς"

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 στις 7:00μ.μ., στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Απεσιάς

 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια στρατηγική πρόληψης του εγκλήματος, η οποία μειώνει την εγκληματικότητα και αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας, σε Δήμους και Κοινότητες.

 

Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου

 

Εκ των Κοινοτικών Συμβουλίων Απεσιάς & Κορφής

Powered by Technomart