Ανάπλαση του πυρήνα

Τετάρτη, 16 Μαϊος 2018, 17:59

Μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου της διαμόρφωσης του πυρήνα της κοινότητας και την επίσημη οριοθέτηση των τεμαχίων από αδειούχο τοπογράφο μηχανικό, το Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως θα προχωρήσει στην ετοιμασία των εγγράφων και προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Powered by Technomart