Ανόρυξη γεώτρησης

Τετάρτη, 16 Μαϊος 2018, 18:02

Έχουν προχωρήσει και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή οι εργασίες από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για ανόρυξη γεωτρήσεων στο κρατικό δάσος Κακομάλη για ενίσχυση της υδατοπρομήθειας Απεσιάς.

Powered by Technomart