Φορολογίες 2018

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, 18:08

Η πληρωμή των φορολογιών για το έτος 2018 γίνεται στα γραφεία του συμβουλίου Δευτέρα,Τετάρτη,Παρασκευή μέχρι 31/12/2018 και στην Ελληνική Τράπεζα μέχρι τις 21/12/2018. Μετά την 31 Δεκεμβρίου επιβάλλεται επιβάρυνση 10%.

 

 

Powered by Technomart