Εθελοντική Αιμοδοσία

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018, 17:40

Η οικογένεια Ανδρέα Παμπακά σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο διοργανώνουν την εθελοντική αιμοδοσία στις 20/10/2018.

Powered by Technomart