ΕΙΠΡΑΞΗ

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 12:00

Το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει εγγραφή στην υπηρεσία της JCC PAYMENT SYSTEMS και μπορεί να εισπράξει λογαριασμούς φορολογιών και υδατοπρομήθειας με κάρτα

Powered by Technomart