Καθυστερήσεις Φορολογιών

Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2020, 15:15

Έχουν σταλεί οι ειδοποιήσεις καθυστερημένων φορολογιών. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31/03/2020 στην Ελληνική Τράπεζα, μέσω της υπηρεσίας JCC και στα γραφεία του συμβουλίου Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Powered by Technomart